ARCHIWUM ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego
Przedmiot: URZĄDZENIA ECMO z wyposażeniem – 2 kpl

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego
Przedmiot: Tromboelastometr – 1 szt.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego
Przedmiot: urządzenie do trombolizy ultradźwiękami w zatorowości płucnej oraz trombektomii z wyposażeniem

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego
Przedmiot: Aparat USG – 1 szt.

Autor: Kinga Opałka, 10 sierpnia 2021 09:28
Ostatnia modyfikacja: 10 sierpnia 2021 09:30