Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy […]