Zapytanie ofertowe na modernizację systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii wraz z wymianą macierzy dyskowych w budynku Zakładu leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a. ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1. OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIAZałącznik nr 2. Wzór umowy