Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od15.05.2024 r. do 14.04.2025 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie patomorfologii w Uniwersyteckim Centrum Patomorfologii UCK WUM polegającym na diagnozowaniu preparatów histopatologicznych w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs oferti zaprasza do składania ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie […]