Coroczne wykonanie testów specjalistycznych aparatów radiologicznych

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy, będących na wyposażeniu Zamawiającego

Znak sprawy: DAM.230.0154.2022

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 26 października 2022 09:56
Ostatnia modyfikacja: 2 listopada 2022 14:54