Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

Dyrektor UCK WUM
Robert Tomasz Krawczyk

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum[at]uckwum.pl

Zastępca Dyrektora UCK WUM
ds. Administracyjno-Technicznych
Edyta Sobolewska

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora
tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

Zastępca Dyrektora UCK WUM
ds. Finansowych
Łukasz Radwański

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora
tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

Zastępca Dyrektora
UCK WUM
Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego

Maciej Zabelski

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

Grzegorz Niewiński

ul. Banacha 1A,
02-097 Warszawa,
blok A, parter
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 599 15 00,
22 599 15 10

Naczelny Pielęgniarz
w Lokalizacji Banacha

Zygmunt Sitko
blok A, parter, pok. 39
tel. 22 599 29 10
e-mail: np.csk[at]uckwum.pl

Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Robert Tomasz Krawczyk

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Marta Kuczabska

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa,
parter
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 317 91 33,
22 317 91 02

Naczelna Pielęgniarka
w Lokalizacji
Żwirki i Wigury

Bożena Ścieglińska
parter, pok. 008
tel. 22 317 91 55
e-mail: np.dsk[at]uckwum.pl

p.o. Zastępca Dyrektora UCK WUM
p.o. Dyrektor
Szpitala Klinicznego
Dzieciątka Jezus
Marzena Kowalczyk

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Paweł Łęgosz

ul. Lindleya 4,
02-005 Warszawa,
pawilon nr 20
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 502 12 00

Zastępca Dyrektora
 
ds. Inwestycji
i Infrastruktury
w lokalizacji Lindleya
Agnieszka
Morgaś-Tarnowska
pawilon nr 14,
piętro II,
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 502 15 59

Naczelna Pielęgniarka
w Lokalizacji Lindleya

Ewa Skowrońska
pawilon 19,
parter, pok. 2
tel. 22 502 12 22
e-mail: np.skdj[at]uckwum.pl

Autor: Kinga Opałka, 29 maja 2020 09:14
Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2020 11:26