Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

Dyrektor UCK WUM
Anna Łukasik

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum[at]uckwum.pl

Zastępca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Technicznych
Marzena Kowalczyk

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora
tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Dominik Teszner

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora
tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

Zastępca Dyrektora
ds. Projektów Inwestycyjnych
Sylwia Piątek-Sójka

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

Zastępca Dyrektora
Dyrektor Lokalizacji Banacha

Jacek Sawicki

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
w Lokalizacji Banacha

Kazimierz Niemczyk

ul. Banacha 1A,
02-097 Warszawa,
blok A, parter
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 599 15 00,
22 599 15 10

Naczelny Pielęgniarz
w Lokalizacji Banacha

Zygmunt Sitko
blok A, parter, pok. 39
tel. 22 599 29 10
e-mail: np.csk[at]uckwum.pl

Dyrektor Lokalizacji
Żwirki i Wigury
Anna Łukasik

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
w Lokalizacji Żwirki i Wigury
Ernest Kuchar

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa,
parter
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 317 91 33,
22 317 91 02

Naczelna Pielęgniarka
w Lokalizacji
Żwirki i Wigury

Bożena Ścieglińska
parter, pok. 008
tel. 22 317 91 55
e-mail: np.dsk[at]uckwum.pl

p.o. Zastępca Dyrektora
Dyrektor
Lokalizacji Lindleya
Krzysztof Skubis

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
w Lokalizacji Lindleya
Paweł Łęgosz

ul. Lindleya 4,
02-005 Warszawa,
pawilon nr 20
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 502 12 00

Zastępca Dyrektora
 
ds. Infrastruktury
w Lokalizacji Lindleya
Agnieszka
Morgaś-Tarnowska
pawilon nr 14,
piętro III,
Sekretariat Dyrekcji
tel. 22 502 15 59

Naczelna Pielęgniarka
w Lokalizacji Lindleya

Ewa Skowrońska
pawilon 19,
parter, pok. 2
tel. 22 502 12 22
e-mail: np.skdj[at]uckwum.pl

Autor: Kinga Opałka, 29 maja 2020 09:14
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2021 13:41