Główny Specjalista ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

poszukuje kandydata/ki a na stanowisko Głównego Specjalisty ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym

Główne zadania:

 • zapewnienie funkcjonowania infrastruktury gazów medycznych i technicznych w budynkach szpitalnych,
 • nadzór na stanem technicznym urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych,
 • nadzór i prowadzenie gospodarki gazów medycznych i technicznych w szpitalach,
 • zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych w oparciu o zawierane umowy,
 • eksploatacja urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych zgodnie z przepisami prawa i dokumentacją techniczną urządzeń,
 • planowanie remontów i przeglądów,
 • kierowanie i organizacja pracy zespołu osób sekcji gazów medycznych,
 • kontrola, nadzór i egzekwowanie umów w zakresie dostaw gazów medycznych i technicznych,
 • przygotowanie zakresów robót i dostaw do postępowań przetargowych i umów,
 • opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • kontrola realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji projektów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów w podległym obszarze,
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi szpitala,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

 Wymagania i kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne (kierunki sanitarne),
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji instalacji lub ich utrzymaniu w ruchu w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość praktyczna pakietu Office ,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów,
 • odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu,
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy,
 • punktualność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu,
 • atutem będą kursy i szkolenia z obszaru specjalizacji stanowiska, uprawnienia grupy 3, znajomość przepisów – ustawy prawo budowlane ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych, a także praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji gazów medycznych.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy w godzinach 730 – 1505.
Autor: Kinga Opałka, 26 lutego 2021 12:24
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021 12:24