Organizacja

I. Zakład leczniczy: Centralny Szpital Kliniczny

 1. Jednostka organizacyjna: Szpital Banacha
  1.1 Komórki organizacyjne:
 2. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
 3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 4. Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń
 5. Klinika Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
  a) Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej
 6. Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
 7. Klinika Otolaryngologii
  1) Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej
 8. Klinika Neurochirurgii
  1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neuropediatrii
 9. Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
  2) Stacja Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej
 10. I Klinika Kardiologii
  1) Oddział Kliniczny Kardiologii
  a) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  b) Pododdział Kardiologii Inwazyjnej
  c) Pododdział Elektrokardiologii
 11. Klinika Kardiochirurgii
  1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
 12. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
 13. Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
 14. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 15. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 16. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  a) Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego
  2) Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej
  3) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  4) Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego
  5) Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
  6) Ośrodek Tlenoterapii Domowej
 17. Klinika Neurologii
  1) Oddział Kliniczny Neurologii
  a) Pododdział Udarowy
  b) Pododdział Chorób Nerwowo – Mięśniowych Dzieci
  c) Pododdział Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION)
 18. Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
  1) Oddział Kliniczny Hematologii i Onkologii
  2) Bank komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej
 19. Klinika Onkologii
  1) Oddział Kliniczny Onkologii
 20. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  1) Oddział Intensywnej Terapii
  2) Oddział Pooperacyjny
 21. Szpitalna Izba Przyjęć
  1) Dział Przyjęć Planowych
 22. Centralny Blok Operacyjny
  1) Blok Operacyjny
 23. Zakład Rehabilitacji
  1) Oddział Dzienny Rehabilitacji
  2) Pracownia Rehabilitacji
 24. Zakład Radiologii
  1) Pracownia Radiologii Konwencjonalnej
  2) Pracownia TK
  3) Pracownia MRI
  4) Ośrodek Naczyniowy
 25. Zakład Medycyny Nuklearnej
  1) Pracownia Badań Scyntygraficznych i Radioizotopowych
  2) Pracownia PET
 26. Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej
  1) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  2) Poradnia Alergologiczna
  3) Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 27. Apteka Szpitalna
  1) Pracownia Cytostatyków

II. Zakład leczniczy: Przychodnia Specjalistyczna Banacha

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Banacha
  1.1 Komórki organizacyjne:
 2. Poradnia Audiologiczna
 3. Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 4. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 5. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 6. Poradnia Diabetologiczna
 7. Poradnia Endokrynologiczna
 8. Poradnia Foniatryczna
 9. Poradnia Genetyczna dla dorosłych i dzieci
 10. Poradnia Hematologiczna
 11. Poradnia Kardiochirurgiczna
 12. Poradnia Kardiologiczna
 13. Poradnia Leczenia Bólu
 14. Poradnia Logopedyczna
 15. Poradnia Nefrologiczna
 16. Poradnia Neurochirurgiczna
 17. Poradnia Neurologiczna
 18. Poradnia Okulistyczna
 19. Poradnia Onkologiczna
 20. Poradnia Onkologii Laryngologicznej
 21. Poradnia Otolaryngologiczna
 22. Poradnia Pulmonologiczna
 23. Poradnia Stopy Cukrzycowej
 24. Poradnia Transplantologiczna
 25. Pracownia Audiometrii
 26. Pracownia Echokardiograficzna
 27. Pracownia EKG
 28. Pracownia Spirometrii
 29. Pracownia Testów Wysiłkowych
 30. Pracownia UDP
 31. Pracownia USG
 32. Punkt Pobrań
 33. Gabinet Korekcji Wad Słuchu
 34. Gabinet Żywienia Pozajelitowego

III. Zakład Leczniczy: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

 1. Jednostka organizacyjna: Szpital Pediatryczny
  1.1. Komórki organizacyjne:
 2. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
  1) Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej
  a) Pododdział Anestezjologii
  b) Pododdział Intensywnej Terapii
  c) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Ogólnej
  d) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej
 3. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii
 4. Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii
 5. Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii Żywienia Dzieci i Pediatrii wraz z Pododdziałem Klinicznym Dziennym Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii
 6. Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii 1) Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii a) Pododdział Kliniczny Hematologii i Pediatrii b) Pododdział Kliniczny Onkologii i Pediatrii c) Pododdział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku
  1. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
   1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej
 7. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
  a) Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
  b) Pracownia Hemodynamiki
 8. Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym
  2) Stacja Dializ z Pododdziałem dializ otrzewnowych
 9. Klinika Neurochirurgii i Traumatologii Wieku Dziecięcego
  1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu
 10. Klinika Neonatologii
  1) Oddział Kliniczny Neonatologii
 11. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
  a) Pracownia EMG
  b) Pracownia EEG
 12. Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii
 13. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
 14. Klinika Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Pediatrii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka i Pododdziałem Dziennym
  2) Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii
 15. Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
  1) Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
 16. Klinka Położnictwa i Perinatologii
  1) Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii
  2) Blok Operacyjny Położniczy
  3) Izba Przyjęć Położnicza
 17. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  a) Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
  b) Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
  c) Izba Przyjęć Psychiatryczna
  d) Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży
 18. Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży
 19. Zakład Radiologii Pediatrycznej
  a) Pracowni Rezonansu Magnetycznego
  b) Pracownia RTG
  c) Pracownia Tomografii Komputerowej
  d) Pracownia USG
 20. Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny
  1) Blok Operacyjny
  a) Pracownia Gastroskopii
  b) Pracownia Bronchoskopii
  c) Pracownia Kolonoskopii
  d) Pracownie Endoskopii
 21. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 22. Dział Przyjęć Planowych dla Dzieci
 23. Dział Rehabilitacji Dziecięcej
  a) Dział Fizjoterapii
  b) Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci
  c) Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
 24. Apteka Szpitalna
  1) Pracownia Żywienia Pozajelitowego
  2) Pracownia Leku Jałowego

IV. Zakład Leczniczy Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci
  1.1 Komórki organizacyjne:
 2. Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 3. Poradnia Anestezjologiczna dla dzieci
 4. Poradnia Autystyczna dla dzieci
 5. Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 6. Poradnia Chirurgii plastycznej dla dzieci
 7. Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci
 8. Poradnia Chorób jelitowych dla dzieci
 9. Poradnia Chorób zakaźnych dla dzieci
 10. Poradnia Dermatologiczna dla dzieci
 11. Poradnia Diabetologiczna dla dzieci
 12. Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci
 13. Poradnia Ftyzjatryczna dla dzieci
 14. Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
 15. Poradnia Genetyczna dla dzieci
 16. Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt
 17. Poradnia Ginekologiczno – położnicza
 18. Poradnia Hematologiczna dla dzieci
 19. Poradnia Kardiochirurgiczna dla dzieci
 20. Poradnia Kardiologiczna dla dzieci
 21. Poradnia Laktacyjna
 22. Poradnia Leczenia bólu dla dzieci
 23. Poradnia Leczenia otyłości u dzieci
 24. Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
 25. Poradnia Neonatologiczna
 26. Poradnia Neurochirurgiczna dla dzieci
 27. Poradnia Neurologiczna dla dzieci
 28. Poradnia Okulistyczna dla dzieci
 29. Poradnia Onkologiczna dla dzieci
 30. Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
 31. Poradnia Pediatryczna
 32. Poradnia Preluksacyjna dla dzieci
 33. Poradnia Psychologiczna dla dzieci
 34. Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci
 35. Poradnia Przeszczepowa dla dzieci
 36. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci
 37. Poradnia Urologiczna dla dzieci
 38. Poradnia Wad postawy u dzieci
 39. Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 40. Poradnia Żywienia dojelitowego dla dzieci
 41. Samodzielna Pracownia Neurogenetyczna
 42. Punkt Pobrań
 43. Punkt Szczepień dla dzieci
 44. Pracownia EEG
 45. Pracownia EKG
 46. Pracownia Audiologiczna dla dzieci
 47. Pracownia Testów Skórnych

V. Zakład Leczniczy: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

 1. Jednostka organizacyjna: Szpital Lindleya
  1.1. Komórki organizacyjne:
 2. Klinika Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
  1) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
  2) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
  3) Blok Operacyjny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
 3. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
  1) Oddział Chirurgii Ogólnej
  2) Oddział Transplantologii KChOiT
  3) Oddział Neurotraumatologii
  4) Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego
  5) Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
  6) Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej
  7) Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych
 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej
  1) Oddział Chorób Wewnętrznych KCWiK
  2) Oddział Kardiologiczny
  3) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  4) Oddział Geriatrii
  5) Pracownia Hemodynamiki
  6) Pracownia Echokardiograficzna
  7) Pracownia Prób Wysiłkowych
  8) Pracownia EKG
  9) Pracownia Holterowska
  10) Pracownia Spirometryczna
  4 . Klinika Dermatologii i Wenerologii
  1) Oddział Dermatologii i Wenerologii
 5. Klinika Dermatologiczna
  1) Oddział Dermatologiczny
  2) Pracownia Histopatologii KD
  3) Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
  4) Pracownia Krioterapii
  5) Pracownia Laseroterapii
  6) Pracownia Fototerapii i Fotobiologii
  7) Pracownia Wideodermoskopii
  8) Pracownia Trichoskopii
  9) Pracownia Kapilaroskopii
  10) Diagnostyki Nowotworów Skóry
 6. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Immunologii
  2) Oddział Transplantologii KTW
  3) Oddział Chorób Wewnętrznych KTW
  4) Pracownia Specjalistyczna KTW
 7. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Medycyny Transplantacyjnej
  2) Oddział Nefrologii
  3) Oddział Chorób Wewnętrznych KMT
  4) Stacja Dializ
  5) Pracownia Histopatologii KMT
 8. Klinika Okulistyki
  1) Oddział Okulistyki
  2) Blok Operacyjny Okulistyki
  3) Pracownia Laserowa
  4) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
  5) Pracownia Pola Widzenia
  6) Pracownia Obrazowa
  7) Pracownia Analizy Obrazu i Zastosowań Techniki Komputerowej w Okulistyce
  8) Pracownia Elektrofizjologii
  9) Pracownia Ultrasonograficzna
  10) Pracownia Fizjoterapii
  11) Pracownia Topografii Rogówki
 9. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  1) Oddział Ortopedyczny
  2) Oddział Ortopedii i Endoprotezoplastyki
  3) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  4) Blok Operacyjny Ortopedii
  5) Pracownia Rehabilitacji
 10. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
  1) Oddział Urologiczny („A” i „B”)
  2) Blok Operacyjny Urologii
  3) Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej, Endourologii i ESWL
 11. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  1) Oddział Intensywnej Terapii
  2) Zakład Anestezjologii
 12. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 13. Zakład Radiologii Klinicznej
 14. Zakład Immunologii Klinicznej
  1) Pracownia Zgodności Tkankowej
  2) Pracownia Diagnostyki Immunologicznej
 15. Apteka Szpitalna
  1) Pracownia Leku Jałowego

  VI. Zakład Leczniczy Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
 16. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
  1.1 Komórki organizacyjne:
 17. Okulistyczna Poradnia Rekonstrukcyjna i Plastyczna
 18. Poradnia Alergologiczna
 19. Poradnia Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
 20. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 21. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 22. Poradnia Chirurgii Ręki
 23. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 24. Poradnia Dermatologiczna
 25. Poradnia Dermatologii i Wenerologii
 26. Poradnia Geriatryczna
 27. Poradnia Immunologiczna
 28. Poradnia Kardiologiczna
 29. Poradnia Leczenia Bólu
 30. Poradnia Leczenia Jaskry
 31. Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej
 32. Poradnia Lekarza POZ
 33. Poradnia Medycyny Pracy
 34. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 35. Poradnia Nefrologiczna
 36. Poradnia Neurologiczna
 37. Poradnia Okulistyczna Ogólna
 38. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych
 39. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
 40. Poradnia Preluksacyjna
 41. Poradnia Strabologiczna dla Dorosłych i Dzieci
 42. Poradnia Transplantologiczna
 43. Poradnia Urologiczna
 44. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii
 45. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii Septycznej
 46. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Ogólnej
 47. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Urologiczny
 48. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
 49. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Okulistyczny
 50. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczny
 51. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczno – Wenerologiczny
 52. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny SOR
 53. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna „Lecznica”
  2.1 Komórki organizacyjne:
 54. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny
 55. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 56. Poradnia Diabetologiczna
 57. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 58. Poradnia Lekarza POZ
 59. Poradnia Otolaryngologiczna
 60. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej
 61. Poradnia Położnej Środowiskowo – Rodzinnej
 62. Poradnia Pulmonologiczna
 63. Poradnia Rehabilitacyjna
 64. Poradnia Reumatologiczna
 65. Pracownia Fizjoterapii
 66. Pracownia USG

VII. Zakład Leczniczy: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

 1. Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
  a. Komórki organizacyjne:
 2. Centralne Laboratorium Kliniczne UCML (lokalizacja DSK):
  1) Pracownia Hematologii
  2) Pracownia Koagulologii
  3) Pracownia Biochemii z Immunochemią
  4) Pracownia Analityki Ogólnej z Parazytologią
  5) Pracownia Alergologii
  6) Pracownia Autoimmunologii
  7) Pracownia Elektroforezy
  8) Pracownia Zaburzeń Metabolicznych i Terapii Monitorowanej
  9) Pracownia Kontroli Jakości
  10) Pracownia POCT
  11) Pracownia Cytometryczna
  12) Pracownia Hodowli Komórkowej
 3. Laboratorium Ogólne UCML – (lokalizacja SKDJ)
 4. Dział Genetyki Medycznej UCML – (lokalizacja DSK)
  1) Pracownia Sekwencjonowania
  2) Pracownia Mikromacierzy
  3) Pracownia PCR
 5. Dział Mikrobiologii UCML
  1) Laboratorium Mikrobiologii UCML- (lokalizacja DSK)
  a) Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
  b) Pracownia Płynów Ustrojowych
  c) Pracownia Diagnostyki Serologicznej
  d) Pracownia Zakażeń Układu Moczowego i Pokarmowego
  e) Pracownia Epidemiologii
  2) Laboratorium Mikrobiologii UCML- (lokalizacja CSK)
  a) Pracownia Diagnostyki Bakteriologicznej
  b) Pracownia Beztlenowców
  c) Pracownia Mykologii
  d) Pracownia Nadzoru Zakażeń
  e) Pracownia Wirusologii
 6. Dział Immunologii Transfuzjologicznej UCML
  1) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – (lokalizacja DSK)
  2) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – (lokalizacja CSK)
  3) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – (lokalizacja SKDJ)

Jednostki i komórki organizacyjne obsługujące wszystkie lokalizacje podmiotu leczniczego UCK WUM

Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Patomorfologii
Komórki organizacyjne:
1) Zakład Patomorfologii
a) Pracownia Biologii i Genetyki Molekularnej
b) Pracownia Cytogenetyki
c) Pracownia Histopatologii
d) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
2) Prosektorium

Autor: Krzysztof Buczyński, 21 września 2016 09:09
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2019 08:57