Specjalista ds. Płac

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO
poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Warszawa


Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej obsługi płacowej pracowników;
 • naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów oraz innych składników;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PIT;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
 • przygotowywanie analiz płacowych na indywidualne potrzeby firmy.

Poszukiwane kompetencje:

 • znajomość programu Płatnik;
 • znajomość zagadnień i umiejętności z zakresu naliczania wynagrodzeń za pracę, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w zakresie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • doświadczenie na stanowisku w dziale Płac – minimum 1 rok;
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • doświadczenie w obsłudze programów kadrowo – płacowych – mile widziana obsługa programu Simple, dobra znajomość pakietu MS Office, Word i Excel.

Oferujemy:

 • pracę z doświadczonym zespołem;
 • możliwość rozwoju;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji;
 • niezbędne narzędzia do pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

UCK WUM informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych
danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem,
kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w
CV jednego z poniższych oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres
do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres
do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów
rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny
dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 6 maja 2022 09:20
Ostatnia modyfikacja: 6 maja 2022 09:20