Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 146 na 2021
Regulamin Organizacyjny (RO) UCK WUM 2021
Załącznik Nr 1 do RO UCK WUM
Załącznik Nr 2 do RO UCK WUM
Załącznik Nr 3 do RO UCK WUM
Cennik usług w UCK WUM CSK
Cennik usług w UCK WUM DSK
Cennik usług w UCK WUM SKDJ

Aneks Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 1 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 1 RO
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 1 RO

Aneks Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.11.2021 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.11.2021 r.
Cennik usług Sterylizacji obowiązujący od 1.11.2021 r.
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 2 RO
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 2 RO

Aneks nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.12.2021 r.

Aneks nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.01.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.01.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.01.2022 r.

Aneks Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 6 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 6 RO

Aneks Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 01.04.2022
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 01.04.2022
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 01.04.2022

Aneks Nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 12 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 12 RO (Załącznik nr 3 do RO)
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 12 RO (Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 01.06.2022)
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 12 RO (Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 01.06.2022)
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 12 RO (Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 01.06.2022)

Aneks Nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 13 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 13 RO (Załącznik nr 3 do RO)

Aneks Nr 14 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 15 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 16 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.09.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.09.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.09.2022 r.

Powrót

Autor: Kinga Opałka, 14 września 2016 12:16
Ostatnia modyfikacja: 6 września 2022 13:38