Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 146 na 2021
Regulamin Organizacyjny (RO) UCK WUM 2021
Załącznik Nr 1 do RO UCK WUM
Załącznik Nr 2 do RO UCK WUM
Załącznik Nr 3 do RO UCK WUM
Cennik usług w UCK WUM CSK
Cennik usług w UCK WUM DSK
Cennik usług w UCK WUM SKDJ

Aneks Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 1 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 1 RO
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 1 RO

Aneks Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.11.2021 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.11.2021 r.
Cennik usług Sterylizacji obowiązujący od 1.11.2021 r.
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 2 RO
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 2 RO

Aneks nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.12.2021 r.

Aneks nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.01.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.01.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.01.2022 r.

Aneks Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 6 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 6 RO

Aneks Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 01.04.2022
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 01.04.2022
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 01.04.2022

Aneks Nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 12 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 12 RO (Załącznik nr 3 do RO)
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 12 RO (Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 01.06.2022)
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 12 RO (Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 01.06.2022)
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 12 RO (Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 01.06.2022)

Aneks Nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 13 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 13 RO (Załącznik nr 3 do RO)

Aneks Nr 14 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 15 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 16 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.09.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.09.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.09.2022 r.

Aneks Nr 17 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 18 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 19 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 20 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.12.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.12.2022 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.12.2022 r.

Aneks Nr 21 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.01.2023 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.01.2023 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.01.2023 r.
Cennik usług w UCML obowiązujący od 01.01.2023 r.

Aneks Nr 22 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)

Aneks Nr 23 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 23 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 23 RO
Załącznik Nr 3 do Aneksu nr 23 RO

Aneks Nr 24 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 24 RO

Aneks Nr 25 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCK WUM CSK obowiązujący od 1.03.2023 r.
Cennik usług w UCK WUM DSK obowiązujący od 1.03.2023 r.
Cennik usług w UCK WUM SKDJ obowiązujący od 1.03.2023 r.
Cennik usług w UCML obowiązujący od 01.03.2023 r.

Aneks Nr 26 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Cennik usług w UCML obowiązujący od 01.04.2023 r.

Aneks Nr 27 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 27 RO

Aneks Nr 28 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 28 RO

Aneks Nr 23 do Regulaminu Organizacyjnego (RO)
Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 23 RO
Załącznik Nr 2 do Aneksu nr 23 RO

Powrót

Autor: Kinga Opałka, 14 września 2016 12:16
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2023 14:59