Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom UCK WUM przez lekarzy specjalistów w Pracowni Naczyniowej II Zakładu Radiologii Klinicznej CSK UCK WUM

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom UCK WUM przez […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od15.05.2024 r. do 14.04.2025 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie patomorfologii w Uniwersyteckim Centrum Patomorfologii UCK WUM polegającym na diagnozowaniu preparatów histopatologicznych w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs oferti zaprasza do składania ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby w lokalizacji CSK

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiologii polegających na zapewnieniu całodobowej opieki chorym hospitalizowanym w Klinice Kardiologii oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii i zakresów uzupełniających w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs oferti zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice […]

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy […]

Zapytanie ofertowe na modernizację systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii wraz z wymianą macierzy dyskowych w budynku Zakładu leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a. ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1. OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIAZałącznik nr 2. Wzór umowy