Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

OGŁOSZENIE Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy […]

Zapytanie ofertowe na modernizację systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii wraz z wymianą macierzy dyskowych w budynku Zakładu leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a. ZAPYTANIE OFERTOWEZałącznik nr 1. OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIAZałącznik nr 2. Wzór umowy