Kontakt

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

­
ADRES SIEDZIBY: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, NR RPWDL 000000018598
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 599 15 00, 22 317 91 33
e-mail: uckwum[at]uckwum.pl
www.uckwum.pl
Kancelaria tel. 22 317 90 31, 22 317 90 23, 22 317 90 30, kancelaria[at]uckwum.pl

ZAKŁADY LECZNICZE UCK WUM:
Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 599 15 00, 22 599 15 10
Punkt Informacyjny: tel. 22 599 11 23 (w godz. 7:30-15:00)

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02,
Punkt Informacyjny: tel. 22 317 91 64 tel. 22 317 91 65, informacja.dsk@uckwum.pl

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus/Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 502 12 00, 22 502 14 35
Centrala: tel. 22 502 20 00

Autor: Maciej Kazulak, 22 lipca 2016 11:01
Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2021 14:52