Oferty pracy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM zatrudni:

Technika farmacji w Aptece Szpitalnej
Magistra farmacji
Magazynier/Pomoc apteczna
Pracownika Zespołu Obsługi Szpitala
Referenta w Aptece DSK
Asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK UCK WUM)
Technika elektroradiologii
Rejestrator/Rejestratorka Medyczna w Laboratorium Centralnym CSK UCKWUM
Technika analityki medycznej w Laboratorium Centralnym CSK UCKWUM
Księgową/Księgowego
Magistra farmacji
Lekarza wykonującego badania USG i USG Doppler w Przychodni Specjalistycznej
Administratora ds. Aplikacji
Sekretarkę medyczną
Asystent w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (CSK)
Magistra farmacji
Technika farmaceutycznego
Referenta w Aptece Centralnej
Pielęgniarki/Pielęgniarzy w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
Lekarza Gastrologa
Lekarza specjalistę medycyny pracy
Specjalista ds. Pracowniczych
Opiekuna medycznego
Lekarza do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Konserwator/Technik Utrzymania Obiektu
Pielęgniarkę, Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Specjalistę ds. obsługi administracyjnej projektów inwestycyjnych
Głównego specjalistę ds. nadzoru projektów inwestycyjnych
Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Informatyka I linii wsparcia
Technika analityki medycznej z uprawnieniami serologicznymi – lokalizacja Banacha 1a
Specjalistę ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Archiwistę
Specjalistę ds. zaopatrzenia
Magazyniera
Technika analityki medycznej
Technika Farmacji
Technika Analityki Medycznej
Pracownika Działu Aparatury Medycznej
Referenta (Dział Rozliczeń)
Magistra farmacji
Głównego Specjalistę ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym
Pomoc apteczną/magazyniera
Technika farmacji
Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Ratowników medycznych
Opiekuna medycznego
Specjalistę ds. instalacji HVAC & R
Ratownika Medycznego w Oddziale Klinicznym Neonatologii
Rejestratorkę/Sekretarkę Medyczną

Cv prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kadry@uckwum.pl – z zaznaczeniem w tytule e-maila, którego stanowiska dotyczy.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor: Kinga Opałka, 7 stycznia 2020 12:10
Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2021 14:38