Oferty pracy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM zatrudni:

Pracownika Działu Aparatury Medycznej
Referenta (Dział Rozliczeń)
Referenta
Magistra farmacji
Głównego Specjalistę ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym
Referenta
Pomoc apteczną/magazyniera
Technika farmacji
Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Ratowników medycznych
Opiekuna medycznego
Salową/Sanitariusza
Diagnostę laboratoryjnego w Banku Komórek Krwiotwórczych
Specjalistę ds. instalacji HVAC & R
Ratownika Medycznego w Oddziale Klinicznym Neonatologii
Hydraulika – Konserwatora Instalacji Sanitarnych
Księgową/Księgowego
Pracownika do Działu Organizacyjno-Prawnego
Magistra farmacji
Lekarza w Szpitalnej Izbie Przyjęć
Sekretarkę medyczną/Sekretarza medycznego
Kucharza/pomoc kuchenną
Pielęgniarkę/Pielęgniarza (Zespół ds. zwalczania zakażeń szpitalnych)
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Rejestratora/Rejestratorkę Medyczną
Inspektor ds. elektrycznych
Inspektora ds. sanitarnych
Ponowne Ogłoszenie Pielęgniarki Oddziałowe CSK
Lekarza Neonatologa
Pielęgniarki Oddziałowe CSK
SPECJALISTĘ ds. EPIDEMIOLOGII / Pielęgniarkę epidemiologiczna
Pielęgniarkę Oddziałową
Pielęgniarkę Koordynującą
Specjalistę ds. Personalnych

Pracownika Archiwum Zakładowego
Magistra Farmacji, Technika Farmacji
Pracownika Kancelarii w tym Punktu Informacyjnego
Specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalistę ds. instalacji HVAC & R

Cv i list motywacyjny prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kadry@uckwum.pl – z zaznaczeniem w tytule e-maila, którego stanowiska dotyczy.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor: Kinga Opałka, 7 stycznia 2020 12:10
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2021 12:55