Oferty pracy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM zatrudni:

Specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Archiwistę
Pracownika Kancelarii
Specjalistę ds. zaopatrzenia
Specjalistę ds. pozyskiwania i obsługi finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych
Magazyniera
Technika analityki medycznej
Magistra farmacji
Technika Farmacji
Technika Analityki Medycznej
Kierownika Pracowni Leku Cytostatycznego
Specjalistę ds. obsługi administracyjnej projektów inwestycyjnych
Inspektora ds. nadzoru projektów inwestycyjnych
Specjalistę ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem opieki
Specjalistę ds. płac
Pracownika Działu Aparatury Medycznej
Referenta (Dział Rozliczeń)
Referenta
Magistra farmacji
Głównego Specjalistę ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym
Referenta
Pomoc apteczną/magazyniera
Technika farmacji
Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Ratowników medycznych
Opiekuna medycznego
Specjalistę ds. instalacji HVAC & R
Ratownika Medycznego w Oddziale Klinicznym Neonatologii
Księgową/Księgowego
Pracownika do Działu Organizacyjno-Prawnego
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Rejestratorkę/Sekretarkę Medyczną
Pracownika Kancelarii w tym Punktu Informacyjnego

Cv prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kadry@uckwum.pl – z zaznaczeniem w tytule e-maila, którego stanowiska dotyczy.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor: Kinga Opałka, 7 stycznia 2020 12:10
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2021 12:30