Oferty pracy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM zatrudni:


Specjalistę ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem opieki
Pracownik Archiwum Zakładowego
Starszego Inspektora/Specjalistę/St. Specjalistę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Specjalistę ds. ochrony środowiska
Psychologa klinicznego do Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego DSK UCK WUM
Psychoterapeutę Dzieci i Młodzieży do Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego DSK UCK WUM
Specjalistę ds. Płac
Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
Pielęgniarkę/pielęgniarza anestezjologicznego w SKDJ UCK WUM
Specjalistę ds. Pracowniczych w CSK UCK WUM
Magazyniera/pomoc apteczną w Aptece Centralnej CSK UCK WUM
Pielęgniarkę do Punktu Pobrań w Przychodni Specjalistyczne CSK UCK WUM
Pracownika ds. ZUS w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac w CSK UCK WUM
Lekarza asystenta do Oddziału Klinicznego Neurologii i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Pielęgniarkę/pielęgniarza
Pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Diagnostę Laboratoryjnego
Kierowcę ambulansu
Magistra farmacji
Asystentkę do Działu Controllingu i Analiz
Młodszego specjalistę do Działu Controllingu i Analiz
Głównego specjalistę ds. monitoringu finansowego i rozliczeń
Głównego specjalistę ds. Prawno-organizacyjnych
Główny specjalista ds. Koordynacji i Organizacji – Kierownik Projektu
Głównego specjalistę ds. Nadzoru Technicznego
Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Dermatologicznej
Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Poradni ul. Lindleya 4 w Warszawa
Specjalistę ds. Płac w CSK UCK WUM
Pielęgniarkę/pielęgniarza w Przychodni POZ, ul. E. Plater w Warszawie
Pracownika do Działu Organizacyjno-Prawnego
Ślusarza
Malarza
Inspektora ds. Sanitarnych
Pracownika administracyjnego w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Pielęgniarkę do Poradni Diabetologicznej
Lekarza Okulistę
Rejestratorkę medyczną lub technika analityki medycznej
Magistra farmacji
Z-cę Kierownika Kliniki Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
Informatyka I linii wsparcia – call center
Operatora Procesu Sterylizacji
Specjalistę w Dziale Aparatury Medycznej
Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
P
racownika socjalnego
Specjalistę ds. Pracowniczych
Technika farmacji w Aptece Szpitalnej
Magistra farmacji
Magazynier/Pomoc apteczna
Pracownika Zespołu Obsługi Szpitala
Asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK UCK WUM)
Rejestrator/Rejestratorka Medyczna w Laboratorium Centralnym CSK UCKWUM
Technika analityki medycznej w Laboratorium Centralnym CSK UCKWUM
Księgową/Księgowego
Magistra farmacji
Lekarza wykonującego badania USG i USG Doppler w Przychodni Specjalistycznej
Administratora ds. Aplikacji
Asystent w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (CSK)
Magistra farmacji
Technika farmaceutycznego
Referenta w Aptece Centralnej
Pielęgniarki/Pielęgniarzy w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus
Lekarza Gastrologa
Lekarza specjalistę medycyny pracy
Opiekuna medycznego
Lekarza do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Konserwator/Technik Utrzymania Obiektu
Pielęgniarkę, Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Specjalistę ds. obsługi administracyjnej projektów inwestycyjnych
Głównego specjalistę ds. nadzoru projektów inwestycyjnych
Informatyka I linii wsparcia
Technika analityki medycznej z uprawnieniami serologicznymi – lokalizacja Banacha 1a
Specjalistę ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Archiwistę
Specjalistę ds. zaopatrzenia
Magazyniera
Technika analityki medycznej
Technika Farmacji
Technika Analityki Medycznej
Referenta (Dział Rozliczeń)
Magistra farmacji
Głównego Specjalistę ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym
Pomoc apteczną/magazyniera
Technika farmacji
Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Ratowników medycznych
Opiekuna medycznego
Specjalistę ds. instalacji HVAC & R

Cv prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kadry@uckwum.pl – z zaznaczeniem w tytule e-maila, którego stanowiska dotyczy.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor: Kinga Opałka, 7 stycznia 2020 12:10
Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2022 13:24