Oferty pracy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM zatrudni:

Lekarza Gastrologa
Lekarza specjalistę medycyny pracy
Specjalista ds. Pracowniczych
Opiekuna medycznego
Asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK)
Lekarza do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Konserwator/Technik Utrzymania Obiektu
Administratora ds. Aplikacji
Pielęgniarkę, Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Specjalistę ds. obsługi administracyjnej projektów inwestycyjnych
Głównego specjalistę ds. nadzoru projektów inwestycyjnych
Księgową/Księgowego
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Informatyka I linii wsparcia
Technika analityki medycznej z uprawnieniami serologicznymi – lokalizacja Banacha 1a
Specjalistę ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Archiwistę
Pracownika Kancelarii
Specjalistę ds. zaopatrzenia
Magazyniera
Technika analityki medycznej
Magistra farmacji
Technika Farmacji
Technika Analityki Medycznej
Kierownika Pracowni Leku Cytostatycznego
Specjalistę ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem opieki
Specjalistę ds. płac
Pracownika Działu Aparatury Medycznej
Referenta (Dział Rozliczeń)
Referenta
Magistra farmacji
Głównego Specjalistę ds. instalacji gazów medycznych i technicznych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym
Referenta
Pomoc apteczną/magazyniera
Technika farmacji
Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Ratowników medycznych
Opiekuna medycznego
Specjalistę ds. instalacji HVAC & R
Ratownika Medycznego w Oddziale Klinicznym Neonatologii
Księgową/Księgowego
Pracownika do Działu Organizacyjno-Prawnego
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Rejestratorkę/Sekretarkę Medyczną
Pracownika Kancelarii w tym Punktu Informacyjnego

Cv prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kadry@uckwum.pl – z zaznaczeniem w tytule e-maila, którego stanowiska dotyczy.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor: Kinga Opałka, 7 stycznia 2020 12:10
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2021 12:52