Zakupy COVID-19

Zakup finansowany w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn.
„Zakup inwestycyjny sprzętu i aparatury medycznej” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Echokardiograf przenośny z wyposażeniem – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na Kompleksowe wdrożenie rozwiązań informatycznych zapewniających wydolność organizacyjną dla zapewnienia realizacji świadczeń z wykorzystaniem zasobów cyfrowych i narzędzi IT, z uwzględnieniem specyfiki klinicznej pacjentów z podejrzeniem zakażenia, zakażonych COVID-19 oraz ozdrowieńców, w tym monitoringu powikłań w lokalizacji CSK UCK WUM
Przedmiot: Modernizacja GE AW Server oraz zakup funkcjonalności do diagnozowania chorób płuc.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Zestaw do intubacji u pacjentów z Covid-19 znajdujących się poza oddziałem intensywnej terapii – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Zestaw pozycjonerów dla pacjentów wentylowanych – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Bronchofiberoskop z torem wizyjnym oraz myjką endoskopową – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny do wykonywania procedur podczas interwencji anestezjologicznych w oddziałach zewnętrznych z wyposażeniem – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny do wykonywania badania przyłóżkowego oraz procedur w
oddziałach zewnętrznych – 1 sztuka

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Zestaw do badań laryngologicznych (narzędzia do badania laryngologicznego – 1 zestaw, lampa typu Clar – 1 szt., przenośny fiberoskop – 1 szt.) – 2 zestawy

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym, umożliwiający pielęgnację i intubację dróg oddechowych z myjką – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Respirator neonatologiczny z wyposażeniem – 4 kpl.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na modernizację sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Przedmiot: Unowocześnienie – modernizacja rezonansu magnetycznego Philips Ingenia 1,5 T

ARCHIWUM ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Autor: Kinga Opałka, 1 marca 2021 12:11
Ostatnia modyfikacja: 30 września 2021 11:48