Coroczne wykonanie testów specjalistycznych aparatów radiologicznych

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy, będących na wyposażeniu Zamawiającego

Przedmiot: Zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy, będących na wyposażeniu Zamawiającego

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Formularz cenowy – załącznik 1 część 2 do ogłoszenia
Wzór umowy na testy specjalistyczne część 2
Załącznik 1 cześć 2 do umowy
Formularz cenowy – załącznik 1 część 1 do ogłoszenia po zmianach
Wzór umowy na testy specjalistyczne część 1 po zmianach
Załącznik 1 część 1 do umowy po zmianach
Odpowiedzi
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 3 listopada 2021 14:04
Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2021 09:04