Dzierżawa pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w UCK WUM

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Pawińskiego 7.

KONKURS znak: DAG.2210.8.2023

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ POJAZDÓW
ZAŁ. NR 3 – WYKAZ OSÓB
FORMULARZ OFERTY
UMOWA DZIERŻAWY UCP

Autor: Kinga Opałka, 13 grudnia 2023 11:51
Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2023 13:50