Dzierżawa pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w UCK WUM (ul. Pawińskiego 7)

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Pawińskiego 7.

KONKURS znak: DAG.2210.9.2023

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ POJAZDÓW
ZAŁ. NR 3 – WYKAZ OSÓB
ZAŁ. NR 4 – FORMULARZ OFERTY
UMOWA DZIERŻAWY

Autor: Kinga Opałka, 20 grudnia 2023 10:52
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2023 10:52