Echokardiograf przenośny z wyposażeniem

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Echokardiograf przenośny z wyposażeniem – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania
Formularz ofertowy
Formularz parametrów technicznych
Odpowiedzi
Wzór umowy po zmianie
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 30 września 2021 11:45
Ostatnia modyfikacja: 6 października 2021 13:40