Konkurs ofert na najem powierzchni 20,00 m² w celu prowadzenia lokalu handlowo – usługowego – kiosk w budynku DSK UCK WUM

Konkurs ofert na najem powierzchni 20 m² w celu prowadzenia lokalu handlowo – usługowego – kiosk w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63a.

KONKURS znak: DAG.2210.6.2023

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Zał. nr 1 – Formularz
Zał. nr 2 – Wzór umowy
Zał. nr 3 – Protokół
Zał. nr 4 – Rzut wnęki
Zawiadomienie o wyborze
Zawiadomienie nr 2 o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 18 września 2023 12:42
Ostatnia modyfikacja: 4 października 2023 08:29