Konkurs ofert na najem powierzchni 28 m² w celu prowadzenia sklepiku rehabilitacyjnego w budynku SKDJ UCK WUM

Konkurs ofert na najem powierzchni 28 m² w celu prowadzenia sklepiku rehabilitacyjnego w budynku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM, przy ul. W.H. Lindleya 4

KONKURS znak: DAG.2210.7.2023

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Kinga Opałka, 21 listopada 2023 11:11
Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2023 09:39