KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DSK

Dyrektor UCK WUM ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM oraz zaprasza do składania ofert w następujących zakresach:

Zakres 1. Pełnienie dyżurów medycznych w SOR;
Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej – ambulatorium
„po SOR”;
Zakres 3. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie pediatrii w Klinice Chorób Zakaźnych i Pediatrii;
Zakres 4. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie pediatrii w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
Zakres 5. Udzielanie świadczeń w zakresie neurologii dziecięcej;
Zakres 6. Konsultacje neurologopedyczne w Klinice Neurologii Dziecięcej i Pediatrii;
Zakres 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej;
Zakres 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii;
Zakres 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii;
Zakres 10. Konsultacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
Zakres 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Pneumonologii, Alergologii i Wieku Dziecięcego i Pediatrii, w tym w Pracowni Polisomnografii;
Zakres 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych technika radiologii i elektroradiologii w Pracowni Polisomnografii Kliniki Pneumonologii, Alergologii i Wieku Dziecięcego i Pediatrii;
Zakres 13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rynomanometrycznych;
Zakres 14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzji;
Zakres 15. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań technika audiologii;
Zakres 16. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w Klinice Neonatologii;
Zakres 17. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Klinice Neonatologii;
Zakres 18. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w SOR;
Zakres 19. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w SOR;
Zakres 20. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa
w niżej wskazanych oddziałach DSK UCK WUM
ODDZIALE KLINICZNYM ONKOLOGII, HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM NEUROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM GASTROENTEROLOGII ŻYWIENIA DZIECI I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM PEDIATRII
ODDZIAŁ KLINICZNY OTOLARYNGOLOGII I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM NEUROCHIRURGII Z PODODDZIALĘM TRAUMATOLGII NARZĄDU RUCHU
ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII DZIECIĘCEJ, UROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII
ODDZIALE KLINICZNYM KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ
Zakres 21. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA;
Zakres 22. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – PATOLOGIA NOWORODKA;
Zakres 23. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Neonatologicznej;
Zakres 24. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa anestezjologicznego;
1) w ODDZIALE KLINICZNYM POŁOZNICTWA PERINATOLOGII I GINEKOLOGII;
2) w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI POOPERACYJNEJ – PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII;
3) w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI POOPERACYJNEJ – PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, PODODDZIAŁ OPIEKI POOPERACYJNEJ;
4) w BLOKU OPERACYJNYM – ENDOSKOPIA.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)
Zał. nr 1 do SWKO Ogłoszenie
Zał. nr 2 do SWKO FORMULARZ OFERTOWY
Zał. nr 3 do SWKO WZÓR UMOWY Dotyczy: pielęgniarki i inny zawód medyczny
Zał. nr 3 do SWKO WZÓR WUMOWY Dotyczy: lekarzy
Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja – wersja edytowalna
Zał. nr 4 do umowy SWKO – RODO
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Uzupełnienie – Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego


Autor: Kinga Opałka, 12 maja 2022 13:08
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2022 14:03