Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w DSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor UCK WUM ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM oraz zaprasza do składania ofert w następujących zakresach:

 1. Pełnienie dyżurów medycznych w SOR;
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii;
 3. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie pediatrii w Klinice Chorób Zakaźnych  i Pediatrii;
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej;
 5. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii;
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej;
 7. Konsultacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
 8. Udzielanie świadczeń w zakresie badań rynomanometrycznych;
 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań technika audiologii;
 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w Klinice Neonatologii;
 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – PATOLOGIA NOWORODKA
 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA
 13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM POŁOZNICTWA PERINATOLOGII  I GINEKOLOGII
 14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI POOPERACYJNEJ

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. 1 do SWKO OGŁOSZENIE
Zał. 2 do SWKO FORMULARZ OFERTOWY
Zał. 3 do SWKO umowa WZÓR LEKARZE
Zał. 3 do SWKO umowa WZÓR PEILĘGNIARKI I INNY
Zał. 4 do SWKO Informacja RODO
Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja udzielonych świadczeń zdrowotnych
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie zamówienia

Autor: Kinga Opałka, 8 kwietnia 2022 15:05
Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2022 13:58