Najem powierzchni 2,00 m² w budynku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM

Konkurs ofert na najem powierzchni 2,00m² w celu prowadzenia dystrybucji kanapek, posiłków w opakowaniach jednorazowych dla pracowników i pacjentów w budynku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM, przy ul. Lindleya 4

KONKURS znak: DAG.2210.2.2022


Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Wzór umowy najmu

Autor: Kinga Opałka, 7 czerwca 2022 15:21
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2022 08:35