Pracownik Działu Aparatury Medycznej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik Działu Aparatury Medycznej na Lindley’a

Zakres obowiązków:

  • odpowiedzialność za terminowe zlecanie napraw i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej i laboratoryjnej zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami,
  • prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej sprzętu, aparatury medycznej i laboratoryjnej, w tym ewidencji naprawianego sprzętu i aparatury medycznej,
  • przeprowadzanie analiz opłacalności napraw i konserwacji,
  • przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych na zakup i serwisowanie sprzętu, aparatury medycznej i laboratoryjnej, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • nadzór nad realizacją umów serwisowych oraz umów dostaw (techniczne odbiory dostaw).

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub wykształcenie średnie techniczne i minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • pracę w szpitalu, wyposażonym w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i laboratoryjną,
  • pracę w profesjonalnym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: kadry@uckwum.pl

Do dokumentów aplikacyjnych rosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Autor: Kinga Opałka, 8 września 2020 15:01
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2020 15:01