Świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej SKDJ

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na świadczenie usług pielęgniarskich.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej ( Blok Operacyjny), ul. Lindleya 4 Warszawa

Ogłoszenie postępowania konkursowego na świadczenie usług pielęgniarskich
Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 Nazwa świadczenia zdrowotnego
UCK WUM – RODO informacja do kontraktów
Wzór umowy na świadczenie usług pielęgniarskich
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 29 kwietnia 2022 14:54
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2022 12:30