Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz oferty
Umowa najmu
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Autor: Kinga Opałka, 10 maja 2021 09:57
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2021 15:12