Zapytanie ofertowe o dostawę, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji zbiornika tlenu ciekłego medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji zbiornika tlenu ciekłego
medycznego o pojemności 25 000 litrów, wraz z parownicami – 2 szt. i panelem gazowym i modernizacją
fundamentu w Szpitalu CSK (222.31.CSK-DSK-DTE.2022.MB)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy
Ogłoszenie wyników postępowania na dostawę, montaż i podłączenie zbiornika

Autor: Kinga Opałka, 21 lutego 2022 09:24
Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2022 13:49