Kamera do wideotorakoskopii z torem wizyjnym – 1 sztuka

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot:  Kamera do wideotorakoskopii z torem wizyjnym – 1 sztuka

Znak sprawy: DAM.230.0060.2022.CSK

Termin składania ofert: 9 wrzesień 2022 r.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Formularz parametrów technicznych NIEAKTUALNE!!!
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór umowy NIEAKTUALNE!!!
Odpowiedzi
Formularz parametrów technicznych PO ZMIANIE
Załącznik nr 3 do ogłoszenia Wzór umowy PO ZMIANIE
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 30 sierpnia 2022 21:09
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2022 08:16