Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń wraz z chłodniami oraz usługą i przechowywaniem zwłok osób zmarłych oraz dzieci martwo urodzonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Pawińskiego 7

KONKURS znak: DAG.2210.2.2024

SPECYFIKACJA ISTOWTNYCH WARUNKÓW UMOWY
ZAŁ NR 2 WYKAZ POJAZDÓW
ZAŁ NR 3 WYKAZ OSÓB
ZAŁ NR 4 FORMULARZ OFERTY
UMOWA DZIERŻAWY

Autor: Magdalena Pawińska, 9 stycznia 2024 14:47
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2024 14:47