Konkurs ofert na dostawę wyposażenia meblowego do ambulatorium Katedry i Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r”

KONKURS znak: DPI/01/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ OFERTOWY
WARUNKI UMOWY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Magdalena Pawińska, 9 stycznia 2024 10:26
Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2024 14:45