Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji Centralnych Zaburzeń Przetwarzania słuchowego oraz innych zaburzeń słuchu o powierzchni 20,00 m² w budynku DSK

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji Centralnych Zaburzeń Przetwarzania słuchowego oraz innych zaburzeń słuchu o powierzchni 20,00 m² w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63a.

Znak sprawy: DAG.2210.7.2022

Zał. nr 1 Formularz Oferty
Zał. nr 2 Wzór Umowy
Zał. nr 3 Protokół Zdawczo-Odbiorczy
Zał. nr 4 do SIWK
Zał. nr 5 Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Zał. nr 6 do SIWK
Ogłoszenie o wyniku

Autor: Kinga Opałka, 26 października 2022 14:28
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2022 12:45