Konkurs na najem powierzchni pod instalację maseczkomatów w lokalizacji DSK, CSK oraz SKDJ UCK WUM

Konkurs ofert na najem powierzchni pod instalację maseczkomatów w lokalizacji Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Centralnego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM.

Znak sprawy: DAG.2210.8.2022

Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – miejsce posadowienia maseczkomatów
Załącznik nr 3 – protokół zdawczo odbiorczy
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – SIWK

Autor: Kinga Opałka, 7 listopada 2022 17:08
Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2022 12:59