Konkurs Ofert na odpłatne udostępnienie parkingów w Kampusie Banacha

Zapytanie konkursowe
Załącznik nr 1 Formularz Oferty
Załącznik nr 2 Wzór umowy dzierżawy UCK WUM
Załącznik nr 3 Wzór umowy dzierżawy WUM
Informacja dot. przesunięcia terminu składania ofert
Mapa Kampus Banacha
Instrukcja serwisu
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

Autor: Kinga Opałka, 17 września 2020 20:32
Ostatnia modyfikacja: 6 października 2020 09:50