KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DSK

Dyrektor UCK WUM ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówieniana udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM oraz zaprasza do składania ofert w następujących zakresach:

 1. Pełnienie dyżurów medycznych w SOR;
 2. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie pediatrii w Klinice Chorób Zakaźnych 
  i Pediatrii;
 3. Pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu;
 4. Pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej;
 7. Konsultacje neurologopedyczne w Klinice Neurologii Dziecięcej i Pediatrii;
 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii;
 9. Udzielanie świadczeń w Aptece;
 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w Klinice Neonatologii;
 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w SOR;
 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w SOR;
 13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa:
  – ODDZIALE KLINICZNYM ONKOLOGII, HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM NEUROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM GASTROENTEROLOGII ŻYWIENIA DZIECI I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM PEDIATRII
  – ODDZIAŁ KLINICZNY OTOLARYNGOLOGII I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM NEUROCHIRURGII Z PODODDZIALĘM TRAUMATOLGII NARZĄDU RUCHU
  – ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII DZIECIĘCEJ, UROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII
  – ODDZIALE KLINICZNYM KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ
 14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA;
 15. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – PATOLOGIA NOWORODKA;
 16. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Neonatologicznej;
 17. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego:
  – w ODDZIALE KLINICZNYM POŁOZNICTWA PERINATOLOGII  I GINEKOLOGII
  – w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI POOPERACYJNEJ – PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII;
  – w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI POOPERACYJNEJ – PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, PODODDZIAŁ OPIEKI POOPERACYJNEJ
  – w BLOKU OPERACYJNYM – ENDOSKOPIA.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 22.06.2022 r. do godziny 11:50 w Kancelarii DSK , poziom O.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. o godzinie 12:00 w budynku DSK, poziom 0, pokój Pielęgniarki Naczelnej DSK.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO – OGŁOSZENIE – korekta z dnia 21.06.2022 r.
Załącznik nr 2 do SWKO – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 3 do SWKO Wzór umowy dot. lekarzy
Załącznik nr 3 do SWKO Wzór umowy dot. pielęgniarki
Załącznik nr 4 do SWKO – RODO
Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja udzielonych świadczeń zdrowotnych
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie zamówienia

Autor: Kinga Opałka, 3 czerwca 2022 14:40
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2022 15:08