Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

KONKURS znak: DAG.223.02.2023

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz oferty
Formularz oferty – wersja do edytowalna
Wzór umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy – wersja edytowalna
Odpowiedzi na zapytania do konkursu

Autor: Kinga Opałka, 27 marca 2023 14:06
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2023 11:36