Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (5.2021)

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Umowa najmu
Załącznik nr 3 Protokół zdawczo-odbiorczy

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

Autor: Kinga Opałka, 8 czerwca 2021 15:32
Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2021 20:22