Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

KONKURS znak: DAG.223.01.2023

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz oferty
Wzór umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy

Autor: Kinga Opałka, 17 marca 2023 14:10
Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2023 14:11