Pełnienie dyżurów medycznych na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 9 luty 2022 r. Dyrektor UCK WUM ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM oraz zaprasza do składania ofert w następujących zakresach:

Zakres 1.    Pełnienie dyżurów medycznych  w SOR;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie:

 1. Lekarz – dyżur z zakresu medycyny ratunkowej – 400 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.
 2. Lekarz  – dyżur z zakresu pediatrii – 720 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.
 3. Lekarz –  dyżur z zakresu chirurgii – 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby wypracowanych godzin w ciągu miesiąca przez stawkę brutto za jedną godzinę.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. posiadał specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w tej dziedzinie;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji;
 3. posiadał specjalizacje w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał 1 roczne doświadczenie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom pediatrycznym;
 5. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR wraz z wykonywaniem zadań kierownika SOR

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – od poniedziałku do piątku w ilości 96 godzin  średniomiesięcznie  w ramach jednej złożonej oferty.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. posiadał specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 2. posiadał 4 letnie doświadczenie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom pediatrycznym;
 3. udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu dziecięcym  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 1200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
 3. posiadał aktualny kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta przez okres trwania umowy – jeżeli wymagany jest przepisami prawa;
 4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 480 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 3. posiadał aktualny kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta przez okres trwania umowy – jeżeli wymagany jest przepisami prawa;
 4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w zakresie diabetologii lub w trakcie specjalizacji; lub
 3. posiadał specjalizację w zakresie chirurgii lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał 3 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 6. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie neurologii dziecięcej;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

4. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji; lub
 3. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał 2 letnie doświadczenie w oddziale o profilu neurologii dziecięcej;
 5. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 7. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie neonatologii DSK;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji;
 3. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza;
 5. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza w oddziale neonatologicznym.

Zakres 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w SOR;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie – 640 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich;
 3. Posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w szczególności kurs kwalifikacyjny lub specjalizację lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy;
 5. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki w SOR lub Izbie Przyjęć szpitala.

Zakres 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w SOR;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie – 640 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego tj. ukończona szkołą wyższa na kierunku ratownictwa medyczne  lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego;;
 3. posiadał aktualną Kartę Doskonalenia Zawodowego Ratowników Medycznych;
 4. Posiadał kursy doskonalące, w tym certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC European Resuscytation Counil);
 5. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie ratownika w SOR lub Izbie Przyjęć szpitala.

Zakres 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w DSK;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie – 2210 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert;

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki, w szczególności kurs kwalifikacyjny lub specjalizację lub w trakcie specjalizacji.
 3. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.
 4. Posiadał kurs EKG i RKO dla dorosłych ( jeżeli treści nie były ujęte w innych formach kształcenia).
 5. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki.

Zakres 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.
  1. Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
  2. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
  3. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
  4. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii
  5. Klinika Pediatrii
  6. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
  7. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii 
  8. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

 Prognozowane zapotrzebowanie – 4960 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert;

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich;
 3. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.
 4. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki.

Zakres 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie – 1120 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego;
 3. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki w Centralnym Bloku Operacyjnym.

Zakres 13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzji;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 marca 2022 r.  – do 30 kwietnia 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzji;
 3. posiadał minimum 3 letnie doświadczenie w zawodzie perfuzjonisty.

Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, sztuki i etyki zawodu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy;
 2. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:
  a) udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  b) prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów prawnych dla  prowadzenia dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  c) przestrzegał przy wykonywaniu świadczeń zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
  d) w zakresie objętym umową poddał się kontroli NFZ.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 24.02.2022 r. do godziny 11:50 w Kancelarii DSK , poziom O.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 12:00 w budynku DSK, poziom 0, pokój Pielęgniarki Naczelnej DSK.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej UCK WUM

Kontakt: Magdalena Barbachowska  tel. 22 317- 97- 79   Agnieszka  Jaworska tel. 22 317-91-37


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do Szczególnych Warunków Konkursu Ofert – Ogłoszenie – korekta z dn.14.02.2022 r.
Załącznik nr 2 do Szczególnych warunków konkursu Ofert – Formularz
Załącznik nr 4 do Szczególnych Warunków Konkursu Ofert – Informacja RODO
Specyfikacja – wersja edytowalna – Załącznik nr 1 do umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Autor: Kinga Opałka, 11 lutego 2022 13:18
Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2022 11:43