Udzielanie świadczeń zdrowotnych w DSK

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2022 z dnia 8 marca 2022 r. Dyrektor UCK WUM ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM oraz zaprasza do składania ofert w następujących zakresach:

Zakres 1. Pełnienie dyżurów medycznych  w SOR;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie:

 1. Lekarz – dyżur z zakresu medycyny ratunkowej – 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.
 2. Lekarz  – dyżur z zakresu pediatrii – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.
 3. Lekarz –  dyżur z zakresu chirurgii – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego Zamówienia.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby wypracowanych godzin w ciągu miesiąca przez stawkę brutto za jedną godzinę.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. posiadał specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w tej dziedzinie;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji;
 3. posiadał specjalizacje w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał 1 roczne doświadczenie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom pediatrycznym;
 5. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie:

 1. Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii    – 1200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.
 2. Klinika Neurochirurgii i Traumatologii wieku Dziecięcego – 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
 3. posiadał aktualny kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta przez okres trwania umowy – jeżeli wymagany jest przepisami prawa;
 4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 3. Pełnienie dyżurów medycznych  w zakresie pediatrii w Klinice Chorób Zakaźnych i Pediatrii;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie:

Lekarz – dyżur z zakresu pediatrii – 200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby wypracowanych godzin w ciągu miesiąca przez stawkę brutto za jedną godzinę.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii;
 2. posiadał 1 roczne doświadczenie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom pediatrycznym;
 3. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 4. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie neurologii dziecięcej;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji; lub
 3. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji;
 4. posiadał 2 letnie doświadczenie w oddziale o profilu neurologii dziecięcej;
 5. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 5. Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. posiadał specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie specjalizacji;
 2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza.

Zakres 6. Pełnienie dyżurów medycznych w Aptece Szpitala DSK;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 640 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. posiadał dyplom – magister farmacji;
 2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. posiadał 2 letnie doświadczenie w zawodzie magistra farmacji.

Zakres 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki słuchu;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 23 godziny miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. Posiadał kwalifikacje w zawodzie protetyk słuchu;
 2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. posiadał 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu badań.

Zakres 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii w Klinice Neonatologii;

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie  – 40 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał dyplom psychologii;
 3. posiadał 3 letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń.

Zakres 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – PATOLOGIA NOWORODKA

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie –  888 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
 3. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne
 4. posiadał uprawnienia do wykonywania szczepień noworodków nabyte zgodnie                                            z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do szczepienia noworodków w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGII – INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie –  3984 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
 3. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne
 4. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs specjalizacyjny  w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji kursu w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 5. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.
 6.  posiadał uprawnienia do wykonywania szczepień noworodków nabyte zgodnie                                             z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do szczepienia noworodków w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM POŁOZNICTWA PERINATOLOGII  I GINEKOLOGII

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie –  1000 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
 3. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji kursu w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI POOPERACYJNEJ

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 kwietnia 2022 r.  – do 31 maja 2024 r.

 1. Dostępność.

Prognozowane zapotrzebowanie –  2000 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.

2. Cena.

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto.

3. Wymagania.

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:

 1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
 3. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji kursu w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, sztuki i etyki zawodu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy;
 2. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:
  a) udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  b) prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów prawnych dla  prowadzenia dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  c) przestrzegał przy wykonywaniu świadczeń zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
  d) w zakresie objętym umową poddał się kontroli NFZ.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 21.03.2022 r. do godziny 11:50 w Kancelarii DSK , poziom O.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 12:00 w budynku DSK, poziom 0, pokój Pielęgniarki Naczelnej DSK.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej UCK WUM kariera
Kontakt: Magdalena Barbachowska  tel. 22 317- 97- 79   Agnieszka  Jaworska tel. 22 317-91-37

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
OGŁOSZENIE – Załącznik nr 1 do Szczególnych Warunków Konkursu Ofert
FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik nr 2 do Szczególnych warunków konkursu Ofert
WZÓR UMOWY dot. lekarzy – Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert
RODO – Załącznik nr 4 do Szczególnych Warunków Konkursu Ofert
WZÓR UMOWY dot. pielęgniarki i inny zawód medyczny – Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert
Specyfikacja udzielonych świadczeń zdrowotnych – Załącznik nr 1 do umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego


Autor: Kinga Opałka, 9 marca 2022 15:00
Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2022 15:30