Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 7 m kw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej w budynku nr 20 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM

Znak: DAG.2210.1.2022.SKDJ

OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
Załącznik nr 1 do SIWK FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2 do SIWK UMOWA DZIERŻAWY
Załącznik nr 3 do SIWK PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Oświadczenia


Autor: Kinga Opałka, 9 marca 2022 15:22
Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2022 15:22