Urządzenie do masażu klatki piersiowej – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Urządzenie do masażu klatki piersiowej – 1 komplet

Znak sprawy: DAM.230.0066.2022.CSK
Termin złożenia ofert do 12 sierpnia 2022 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: dam.dsk@uckwum.pl

Formularz parametrów technicznych po zmianach 08.08.2022

Odpowiedzi na pytania 08.08.2022
Ogłoszenie po zmianie 05.08.2022 r.
Formularz ofertowy po zmianach 05.08.2022 r.
Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór umowy
Formularz ofertowy
Formularz parametrów technicznych
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 1 sierpnia 2022 15:51
Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia 2022 15:13