Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckie Centrum Klinicznego WUM w Warszawie

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Umowa Najmu

Załącznik nr 3 – Wykaz pomieszczeń do wynajmu

Załącznik nr 4 – Rzut pomieszczeń

Załącznik nr 5 – Zakres prac do wykonania w lokalu gastronomicznym w CSK, blok B, odc. b

Załącznik nr 6 – Wykaz Wykonanych Usług

Załącznik nr 7 – Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przesunięcie terminu składania ofert

Odpowiedzi do zadanych pytań

Odpowiedzi nr 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Autor: Kinga Opałka, 24 lutego 2021 09:58
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2021 15:02