URZĄDZENIA ECMO z wyposażeniem – 2 kpl

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

Przedmiot: URZĄDZENIA ECMO z wyposażeniem – 2 kpl

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Formularz wymaganych warunków technicznych
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy
Odpowiedzi do ogłoszenia w sprawie składania ofert
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy po zmianach
Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze dostawcy urządzenia ECMO

Autor: Kinga Opałka, 10 marca 2021 12:03
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2021 13:31