Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie SKDJ UCK WUM

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Lindleya 4.

KONKURS znak: DAG.2210.4.2022

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Przesunięcie terminu składania ofert
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Umowa najmu
Załącznik nr 3 – Wykaz wynajmowanych pomieszczeń
Załącznik nr 3a – Wykaz wynajmowanych pomieszczeń
Załącznik nr 4 – Wykaz wynajmowanych pomieszczeń
Załącznik nr 4a – Wykaz wynajmowanych pomieszczeń
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonywanych usług
Załącznik nr 6 – Protokół zdawczo-odbiorczy
Odpowiedzi na pytania

Autor: Kinga Opałka, 5 września 2022 14:42
Ostatnia modyfikacja: 20 września 2022 09:52