Dostawa ciągu technologicznego do procesu dekontaminacji

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: W konkursie pn. ” Dostawa ciągu technologicznego do procesu dekontaminacji w tym: autoklaw parowy o pojemności 12 STE z oprzyrządowaniem 1 sztuka, suszarka do narzędzi chirurgicznych nie podlegających myciu maszynowemu 1 sztuka, zgrzewarka do pakietów papier folia 1 sztuka , myjnia ultradźwiękowa do delikatnych narzędzi chirurgicznych -1 sztuka

Znak sprawy: DAM.230.0077.2022.CSK

Termin składania ofert: 19 września 2022 r.

Ogłoszenie nieaktualne
Ogłoszenie po zmianie
Formularz parametrów technicznych – Suszarka do narzędzi nieaktualne
Formularz parametrów technicznych – Suszarka do narzędzi po zmianie
Formularz parametrów technicznych Autoklaw parowy nieaktualne
Formularz parametrów technicznych Autoklaw parowy po zmianie
Formularz parametrów technicznych – Myjnia ultradźwiękowa nieaktualne
Formularz parametrów technicznych – Myjnia ultradźwiękowa po zmianie
Formularz parametrów technicznych – Zgrzewarka do pakietów nieaktualne
Formularz parametrów technicznych – Zgrzewarka do pakietów po zmianie
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór umowy
Odpowiedzi na pytania oferentów
Notatka o wyborze
Pismo ANMED rezygnacja
Notatka o wyborze


Autor: Kinga Opałka, 8 września 2022 15:18
Ostatnia modyfikacja: 13 października 2022 15:08