ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Cieplarki do płynów infuzyjnych – 1 szt. dla UCK WUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 euro) na dostawę Cieplarki do płynów infuzyjnych – 1 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

znak sprawy: DAM.220.018.2023.DOT

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Formularz parametrów technicznych

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik 3 PPU – umowa

Załącznik nr 1 po zmianie ( Formularz parametrów technicznych)

Odpowiedzi na pytania do „Zapytania Ofertowego

Autor: Magdalena Pawińska, 1 września 2023 10:53
Ostatnia modyfikacja: 5 września 2023 12:25