ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Videolaryngoskopu z wyposażeniem jednorazowym

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 euro)
na dostawę Videolaryngoskopu z wyposażeniem jednorazowym – 3 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

znak sprawy: DAM.220.014.2023.DOT

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1a – Formularz parametrów technicznych
Zał. nr 2 – Formularz Ofertowy
Zał. nr 3 Wzór umowy
Odpowiedzi
Odpowiedzi cz.2

Ogłoszenia o wyborze oferenta na dostawę Videolaryngoskopu

Autor: Kinga Opałka, 9 sierpnia 2023 14:43
Ostatnia modyfikacja: 1 września 2023 09:12