Zapytanie ofertowe na przeglądy okresowe wraz z dostawą i wymianą części eksploatacyjnych oraz usługa serwisowa agregatu kogeneracyjnego gazowego

Przedmiotem zamówienia są: przeglądy okresowe wraz z dostawą i wymianą części eksploatacyjnych oraz usługa serwisowa dokonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego agregatu kogeneracyjnego gazowego szt. 1 zainstalowanego w Zakładzie Leczniczym UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny oraz wskazanych instalacji i podzespołów będących integralną częścią w/w zespołu kogeneracyjnego w ilości i zakresie wyszczególnionym w Załączniku do formularza oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY

Autor: Kinga Opałka, 15 lipca 2021 12:11
Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2021 12:11