Aparat do pomiaru oksymetrii mózgu – 2 sztuki

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Aparat do pomiaru oksymetrii mózgu – 2 sztuki

Znak sprawy: DAM.230.0063.2022.CSK
Termin składania ofert: 19 sierpień 2022r.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Zał. nr 1 – Formularz Parametrów Technicznych
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – Wzór umowy
Odpowiedzi z dnia 16.08.2022 r.
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 5 sierpnia 2022 14:15
Ostatnia modyfikacja: 23 sierpnia 2022 10:24