Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową z wyposażeniem dla BO Kardiochirurgii – 1 sztuka
Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową z wyposażeniem dla Sali Interwencyjnej BO – 1 sztuka

Znak sprawy: DAM.230.0062.2022.CSK
Termin składania ofert: 25 sierpień 2022r.

Ogłoszenie po zmianie
Formularz-Parametrow-Technicznych_diatermia-kardiochirurgia-1

Formularz-Parametrow-Technicznych_diatermia-chirurgia-1
Formularz ofertowy – diatermia
Zalacznik-nr-3-do-ogloszenia-Wzor_umowy_na_dostawe-z-instalacja_diatermia

Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 12 sierpnia 2022 15:05
Ostatnia modyfikacja: 29 sierpnia 2022 09:53